"Insta Ride" - Ανέβα!

"Insta Ride" - Ανέβα!

Θα μπορούσε να είναι "As seen lately" σε αγαπημένα δικά μας instagram accounts, αλλά ο υπάρχον τίτλος υπερίσχυσε τελευταίο δευτερόλεπτο. Μικρή σημασία έχει, από την στιγμή που δεν ..."μυρίζεις" κατάστημα αυτοπροσώπως αλλά για πάμε μια γρήγορη βολτίτσα σε όλη την Ελλάδα!

 


Τσέκαρε τι υπάρχει στο OVERHYPEgr STORE
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.