ΜΙΛΑ. Έχεις τη δύναμη!

ΜΙΛΑ. Έχεις τη δύναμη!

Ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης. 

"Όταν η δύναμη της φωνής είναι πιο δυνατή από ποτέ. 

Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνη. Η καρδιά και η σκέψη όλων μας στην FILA βρίσκεται σε εκείνους τους ανθρώπους που βίωσαν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Ποτέ ξανά." 

#mila #MeToo #FilaGreece

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.